24. 11. 2023
Autor: Eva Šindelářová
Vytvoření vlastního solárního panelu: Ekologický úkol pro odvážné
zdroj: Pixabay

Ekologie a udržitelnost jsou dnešním tématem na pořadu dne. Co je však lepšího způsobu jak přispět ke zlepšení stavu naší planety, než využít obnovitelných zdrojů energie? Jedním z nich je sluneční energie, kterou můžeme zachytávat a využívat pomocí solárních panelů. Přestože jde o technologii, která je již poměrně dostupná, náklady na instalaci solárních panelů mohou být pro někoho příliš vysoké. Existují však způsoby, jak si vytvořit solární panel vlastnoručně, šetřit tak na pořizovacích nákladech a zároveň se aktivně podílet na ochraně životního prostředí. Pokud jste odvážní, máte technické dovednosti a zájem o obnovitelné zdroje, pak je tento článek právě pro vás. V následujícím textu se dozvíte, jak si můžete vytvořit vlastní solární panel doma krok za krokem.

Rozhodnutí pro domácí solární panel

Pro mnoho domácností se rozhodnutí pro instalaci domácího solárního panelu může zdát jako velký krok. Nicméně, s růstem počtu výrobců a snížením nákladů na instalaci, se stává využití solární energie stále více dostupným. Kromě toho, využití solární energie může přinést řadu ekonomických výhod a přispět k snížení emisí skleníkových plynů.

 1. Výhody solárních panelů zahrnují:
 • Solární panely mohou výrazně snížit či dokonce eliminovat účty za elektřinu.
 • Využitím solární energie domácnosti přispívají k ochraně životního prostředí.
 • Mnoho výrobců a instalatérů nabízí záruky na své solární panely, což poskytuje bezpečí pro investici.

Při rozhodování o instalaci solárního panelu je důležité zvážit několik faktorů. Mezi takové faktory patří například spolehlivost dodavatelů, náklady na instalaci a údržbu, očekávaný výkon zařízení a dostupné státní či regionální dotace nebo jiné formy podpory.

Pokud se domácnost rozhodne pro instalaci solárních panelů, výběr dodavatele a samotná instalace by měla proběhnout bez problémů. Většina společností nabízí komplexní služby včetně poradenství, plánování, instalace a servisu. Navíc, mnohé společnosti nabízejí možnost financování, což může pomoci překonat významné počáteční investice.

Vybavení pro výrobu solárního panelu

Výroba solárních panelů vyžaduje řadu vysoce specializovaných strojů a materiálů. K nejdůležitějším patří fotovoltaické buňky, které jsou základním stavebním prvkem každého solárního panelu. Typicky se vyrábí z krystalického křemíku, i když existují i alternativní materiály jako tenké vrstvy anorganických sloučenin nebo organické polovodiče.

Conducting a thin film is a must in regard to Solar cells. Fotovoltaické buňky musí během výrobního procesu procházet řadou kroků, včetně difúze pn přechodu, povlakování antireflexní vrstvy, tisku zadní a přední strany, což vše vyžaduje specializovanou technologickou výbavu.

K dalším klíčovým komponentům patří sklo a rámy, které chrání fotovoltaické buňky před povětrnostními vlivy. Sklo musí být vysoce transparentní a odolné vůči poškrábání, zatímco rámy by měly být odolné vůči korozivnímu poškození a mechanickému namáhání.

Je také potřeba řada dalších materiálů a položek, jako jsou solární inkousty, pájecí pasta, stříbrné a hliníkové kontaktní pasty, etchači a čističi, stejně jako různé typy lepicích pásek a fólií.

 • Fotovoltaické buňky: Základním stavebním prvkem solárních panelů.
 • Povlakovací a tiskové stroje: Pro aplikaci antireflexní vrstvy a tisk obvodů na fotovoltaické buňky.
 • Sklo a rámy: Pro ochranu fotovoltaických buněk před povětrnostními vlivy.
 • Solární inkousty, pájecí pasta, stříbrné a hliníkové kontaktní pasty: Pro vytvoření elektrických spojení mezi buňkami.
 • Etchači a čističi: Pro odstranění nežádoucích prvků a čištění povrchu buněk.

Je důležité uvědomit si, že proces výroby solárních panelů je velmi precizní a vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky a pokročilé technologie.

Postup při výrobě solárního panelu

Výroba solárního panelu začíná přípravou polovodivého materiálu, obvykle křemíku. Křemík je taven a poté chlazen, aby vytvořil křemíkové bloky. Tyto bloky jsou následně řezány na tenké vrstvy zvané ‚wafle‘. Tento proces se nazývá řezání.
Následně jsou wafle pokryty tenkou vrstvou kovu, který slouží jako vodič. Poté jsou tieto vrstvy spojeny dohromady pomocí tenkých kovových drátů, které umožňují volný pohyb elektronů a tvoří elektrický obvod.
Dalším krokem je umístění hotových solárních buněk do panelů. Solární buňky jsou pevně umístěny do hliníkových rámečků, které jsou poté pokryty vrstvou skla pro ochranu před počasím a jinými vnějšími faktory.
Podstatou výroby solárního panelu je tedy:

 • Příprava polovodivého materiálu
 • Výroba solárních buněk
 • Montáž solárních buněk do panel
Pro správnou funkci panelu je klíčové kvalitní provedení všech těchto kroků.

Instalace a testování solárního panelu

Pro instalaci solárního panelu je nejdříve potřeba zvolit vhodné místo, kde bude panel umístěn. To by mělo být střešní prostory domu, garáže nebo jiná plocha, která je během dne vystavena dostatečnému množství slunečního záření. Montáž na střechu vyžaduje pečlivé přičvrstění pomocí držáků a šroubů. Zvláštní pozornost je nutné věnovat orientaci panelu, která by měla směřovat na jih pro optimální výkon.

Postup instalace:

 • Zvolte umístění panelu
 • Připevněte držáky na střechu
 • Umístěte panel na držáky a připevněte
 • Nasměrujte panel na jih

Po instalaci je důležité provést test funkčnosti a výkonnosti solárního panelu. To lze provést za pomoci speciálních měřicích přístrojů, které změří množství vyrobené elektřiny a porovnají je s předpokládanými hodnotami. Pravidelné kontroly a údržba pak zaručí dlouhou životnost a efektivitu instalovaného panelu.

Postup testování:

 • Změřte množství vyrobené elektřiny
 • Porovnejte naměřené hodnoty s předpokládanými
 • Provést pravidelnou údržbu a kontroly

V případě nízkého výkonu panelu může být třeba provést další kalibraci a úpravy, ať už v úhlu nasměrování nebo v případě technických problémů. Panele je možné také připojit do série pro zvýšení celkové produkce energie. Instalace solárního panelu je významnou investicí, která se ale dlouhodobě vyplatí nejen v podobě úspor za elektřinu, ale i přispění k ochraně životního prostředí.

Ekologické výhody solární energie

Solární energie je jednou z nečistších a nejekologičtějších forem obnovitelné energie. Její výroba nezahrnuje vypouštění škodlivých emisí, jako jsou skleníkové plyny, které způsobují oteplování země. Namísto toho využívá přirozený zdroj energie – slunce.

Používání solární energie také snižuje naši závislost na fosilních palivech. Tento druh energetických zdrojů často zanechává škody na krajině během těžby a jejich vypalování vytváří emise, které ohrožují kvalitu vzduchu a zdraví populace.

Je také vhodné zmínit, že solární panely vyžadují minimální údržbu a mají dlouhou životnost. Po vyrobení neprodukují žádné další emise, nemají žádné pohyblivé části a nevyžadují dodatečné zdroje k výrobě energie, kromě slunečního světla.

Při posuzování výhod solární energie je důležité vzít v úvahu i možné dopady výroby solárních panelů. Ačkoliv výrobní proces může mít některé negativní dopady na životní prostředí, celkově je solární energie podstatně čistší a ekologičtější alternativou k fosilním palivům.

Vytvoření vlastního solárního panelu je sice náročným, ale také ekologicky smysluplným úkolem. Vy, kteří se odhodláte tento úkol podstoupit, přispíváte svým dílem k úsilí o zachování naší planety. Je však důležité mít na paměti, že začít s tímto projektem je důležité se řádně připravit, vzdělávat se a především dodržovat bezpečnostní pokyny, aby bylo dosaženo maximálně efektivního a bezpečného využití solárních panelů. Bez ohledu na to, jak se rozhodnete realizovat tento projekt, vždy uvítáte skutečnost, že jste se aktivně podíleli na ochraně našeho životního prostředí. Protože na konci dne, každý krok ke zlepšení naší planety, ať už velký nebo malý, se počítá.

Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *