11. 10. 2023
Autor: Hana Maláčová
Jak účinně ušetřit na energiích v domácnosti
zdroj: Pixabay

Energie je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Bez ní bychom nemohli fungovat, ať už jde o světlo, topení, vaření nebo používání různých elektrických zařízení. Avšak s rostoucími cenami energií se stává jejich úspora stále důležitější. Nejenže může výrazně snížit naše měsíční výdaje, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. V tomto článku se podíváme na různé způsoby, jak efektivně šetřit energiemi v domácnosti, a to bez nutnosti radikálních změn životního stylu. Od jednoduchých tipů a triků, přes využití moderních technologií, až po změny v našem chování, které mohou mít velký dopad na naši spotřebu energie.

Úspory energie: Základní principy

Úspora energie je klíčovým prvkem pro dosažení udržitelného životního stylu a ochranu naší planety. Existuje několik základních principů, které mohou pomoci snížit spotřebu energie a zároveň zlepšit kvalitu života.

Maximalizace účinnosti: Prvním krokem k úspoře energie je maximalizace účinnosti zařízení a systémů, které spotřebovávají energii. To zahrnuje vše od výběru energeticky účinných spotřebičů až po izolaci domů a budov, aby se minimalizovala potřeba vytápění a chlazení.

 • Minimalizace spotřeby: Dalším krokem je snížení množství energie, které spotřebováváme. To může zahrnovat změnu chování, jako je vypínání světel, když nejsou potřeba, nebo využití přirozeného světla místo umělého osvětlení.
 • Využití obnovitelných zdrojů: Kdekoliv je to možné, bychom měli využívat obnovitelné zdroje energie, jako je slunce, vítr nebo voda. Tyto zdroje jsou nejen udržitelné, ale také mohou přinést úspory na nákladech za energie.

Recyklace a opětovné využití: Nakonec bychom měli usilovat o recyklaci a opětovné využití materiálů a produktů, aby se snížila potřeba výroby nových výrobků, což často vyžaduje velké množství energie. To může zahrnovat kompostování organického odpadu, recyklaci plastů a papíru, nebo dokonce využití starých nábytků místo nákupu nových.

Tipy pro úsporu elektřiny

Elektřina je nezbytnou součástí našeho každodenního života, ale její spotřeba může být často zbytečně vysoká. Existuje několik jednoduchých způsobů, jak můžete snížit svou spotřebu elektřiny a tím i své měsíční náklady.

Využívejte přírodní světlo. Během dne otevřete záclony a využijte přírodní světlo, místo toho, abyste zapínali světla. Tímto jednoduchým krokem můžete ušetřit až 10% nákladů na elektřinu.

 • Vypínejte spotřebiče ze sítě. Mnoho spotřebičů stále spotřebovává elektřinu, i když nejsou v provozu. Vypněte je ze sítě, když je nepoužíváte.
 • Používejte energeticky účinné spotřebiče. Energeticky účinné spotřebiče mohou spotřebovat až o 50% méně elektřiny než standardní modely.
 • Regulujte teplotu. Snížením teploty o 1°C můžete ušetřit až 5% nákladů na vytápění.

Investujte do izolace domu. Dobrá izolace může snížit náklady na vytápění a chlazení až o 20%. Kromě toho, pokud máte starší domácnost, může být užitečné investovat do modernizace elektrického systému.

Posledním, ale neméně důležitým tipem je seznámení se s vlastní spotřebou. Sledujte, kolik elektřiny spotřebováváte, a pokuste se najít oblasti, kde můžete ušetřit. Může to být tak jednoduché, jako je vypnutí světel, když opouštíte místnost, nebo použití spotřebičů mimo špičkové hodiny.

Jak šetřit na vytápění

Vytápění domácnosti může být v zimních měsících velkou finanční zátěží. Existuje však několik způsobů, jak na něm můžete ušetřit. Prvním krokem je izolace domu. Dobře izolovaný dům udrží teplo uvnitř a zároveň zabrání pronikání chladu zvenčí. To může výrazně snížit náklady na vytápění.

Dalším způsobem, jak ušetřit, je regulace teploty. Místo toho, abyste měli vytápění zapnuté na plný výkon po celou dobu, zkuste nastavit termostat na nižší teplotu, když nejste doma nebo když spíte. Tímto způsobem můžete ušetřit až 10% nákladů na vytápění.

 • Údržba topného systému: Pravidelná údržba a servis vašeho topného systému může zlepšit jeho efektivitu a snížit spotřebu energie.
 • Využití sluneční energie: Pokud je to možné, využijte sluneční energie k přirozenému vytápění vašeho domu. Během dne otevřete záclony a nechte slunce zahřát místnosti.
 • Investice do energeticky účinných zařízení: Energeticky účinné topné systémy mohou být dražší v pořizovacích nákladech, ale v dlouhodobém horizontu se mohou vyplatit díky nižším nákladům na energie.

Pamatujte, že každý dům je jiný a co funguje pro jednoho, nemusí nutně fungovat pro druhého. Je důležité najít řešení, které je nejlepší pro vaši konkrétní situaci.

Úspora vody v domácnosti

Voda je nezbytným zdrojem pro život a její šetření by mělo být prioritou každé domácnosti. Existuje mnoho způsobů, jak můžeme snížit spotřebu vody v našich domovech a tím přispět k ochraně životního prostředí.

Šetření vodou v koupelně: Koupelna je místem, kde se spotřebuje nejvíce vody. Můžeme začít tím, že nahradíme staré toalety modely s nižší spotřebou vody, instalujeme úsporné sprchové hlavice a kohoutky, a vždy vypneme vodu, když si čistíme zuby nebo se holíme.

 • Instalace úsporných sprchových hlavic: Tyto hlavice mohou snížit spotřebu vody až o 50%.
 • Použití kohoutků s nízkým průtokem: Tyto kohoutky mohou snížit spotřebu vody až o 60%.
 • Vypnutí vody při čištění zubů: Tímto jednoduchým krokem můžete ušetřit až 6 litrů vody za minutu.

Šetření vodou v kuchyni: V kuchyni můžeme šetřit vodou tím, že naplníme dřez nebo mísu, místo aby voda tekla při mytí nádobí. Můžeme také instalovat úsporné kohoutky a používat myčku nádobí pouze, když je plně naložená.

 • Instalace úsporných kohoutků: Tyto kohoutky mohou snížit spotřebu vody až o 60%.
 • Použití myčky nádobí pouze při plném naložení: Tímto způsobem můžete ušetřit až 15 litrů vody za jedno mytí.

Energeticky účinné spotřebiče

jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a zároveň poskytovaly stejnou úroveň výkonu jako jejich méně účinné protějšky. Tyto spotřebiče mohou být dražší v pořizovacích nákladech, ale v dlouhodobém horizontu mohou ušetřit peníze díky nižším nákladům na energii.

Mezi patří například:

 • Chladničky a mrazničky: Tyto spotřebiče jsou často v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže jejich energetická účinnost může mít velký dopad na celkovou spotřebu energie domácnosti.
 • Pračky a sušičky: Energeticky účinné modely mohou spotřebovat méně vody a energie na ohřev vody, což může vést k významným úsporám.
 • Myčky nádobí: Energeticky účinné myčky nádobí mohou spotřebovat méně vody a energie na ohřev vody.
 • Klimatizační jednotky: Energeticky účinné klimatizační jednotky mohou poskytnout stejnou úroveň chlazení za méně energie.

Při výběru energeticky účinných spotřebičů je důležité porovnat nejen pořizovací náklady, ale také provozní náklady. Spotřebiče s vyšší energetickou účinností mohou mít vyšší pořizovací cenu, ale nižší provozní náklady mohou tyto náklady kompenzovat v průběhu životnosti spotřebiče.

Zelená energie a úspory

Zelená energie je stále více využívaným zdrojem energie, který přináší mnoho výhod. Jednou z nich je snížení emisí skleníkových plynů a tím i snížení dopadu na změnu klimatu. Využití zelené energie také přispívá k ochraně životního prostředí, protože nevytváří škodlivé odpady, jako je tomu u fosilních paliv.

Úspory energie jsou dalším důležitým aspektem přechodu na zelenou energii. Využití obnovitelných zdrojů energie může vést k výraznému snížení energetických nákladů. Například solární panely na střeše domu mohou výrazně snížit náklady na elektřinu.

 • Solární energie: Solární panely využívají sluneční světlo k výrobě elektřiny. Jejich instalace může být nákladná, ale dlouhodobě se jedná o velmi efektivní způsob, jak snížit náklady na energie.
 • Větrná energie: Větrné turbíny využívají sílu větru k výrobě elektřiny. Jsou ideální pro oblasti s konstantním větrem.
 • Hydroenergie: Hydroelektrárny využívají sílu tekoucí vody k výrobě elektřiny. Jsou vhodné pro oblasti s řekami nebo jinými vodními toky.

Investice do zelené energie a úspor energie jsou nejen prospěšné pro životní prostředí, ale také ekonomicky výhodné. Dlouhodobě mohou přinést významné úspory a zároveň přispět k udržitelnému rozvoji.

V souhrnu, úspora energií v domácnosti je důležitá nejen pro naše peněženky, ale také pro naše životní prostředí. Každý z nás může přispět k omezení spotřeby energie prostřednictvím jednoduchých kroků, jako je vypínání světel, když nejsou potřeba, nebo využití energeticky účinných spotřebičů. Investice do izolace domu nebo instalace solárních panelů mohou vyžadovat větší finanční vstup, ale v dlouhodobém horizontu se mohou stát velmi efektivními. Úspora energie je proces, který vyžaduje trvalou pozornost a úsilí, ale výsledky stojí za to. Nejenže ušetříme peníze, ale také přispějeme k ochraně naší planety.

Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *