19. 10. 2023
Autor: Hana Maláčová
Jak účinně šetřit energii v domácnosti: Praktické rady
zdroj: Pixabay

Energie je základním zdrojem, který umožňuje fungování našich domácností. Její spotřeba však často přesahuje hranice nezbytného minima, což má negativní dopad na životní prostředí i na naše peněženky. V dnešní době, kdy se stále více hovoří o potřebě šetřit energií a snižovat emise skleníkových plynů, je důležité vědět, jak můžeme přispět k tomuto úsilí i v našich domácnostech. V následujícím článku vám představíme několik praktických rad, jak účinně šetřit energií v domácnosti, aniž byste museli výrazně omezovat svůj komfort. Tyto tipy vám pomohou nejen snížit spotřebu energie, ale také ušetřit na nákladech za energie.

1. Úvod do úspory energie

Úspora energie je důležitým tématem, které se týká každého z nás. Nejenže nám pomáhá šetřit peníze, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. V dnešní době, kdy se stále více hovoří o změně klimatu a jejích důsledcích, je úspora energie jedním z klíčových nástrojů, jak tomuto problému čelit.

Úspora energie může probíhat na různých úrovních – od jednotlivců a domácností, přes firmy a organizace, až po celé státy. Každý z nás může přispět k úspoře energie svým chováním a rozhodnutími. To může zahrnovat například výběr energeticky účinných spotřebičů, snižování spotřeby elektrické energie nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.

 • Energeticky účinné spotřebiče – Tyto spotřebiče spotřebují méně energie při stejném výkonu než jejich méně účinné protějšky. Při nákupu nových spotřebičů je tedy důležité sledovat jejich energetickou třídu.
 • Snižování spotřeby elektrické energie – To může zahrnovat například vypínání světel, když nejsou potřeba, nebo využívání přírodního světla místo elektrického. Také je možné snížit spotřebu energie tím, že se omezí používání elektrických spotřebičů.
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie – Obnovitelné zdroje energie, jako je slunce, vítr nebo voda, jsou nevyčerpatelné a jejich využití nezpůsobuje škodlivé emise. Jejich využití může být výhodné jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost.

Úspora energie je tedy důležitá nejen pro naši peněženku, ale také pro naši planetu. Každý z nás může přispět k tomuto cíli svým chováním a rozhodnutími.

2. Šetření energií vytápěním

Vytápění je jedním z největších spotřebitelů energie v domácnostech. Existuje několik způsobů, jak můžete snížit spotřebu energie vytápěním a zároveň udržet svůj domov pohodlný a teplý.

Regulace teploty je jedním z nejjednodušších způsobů, jak šetřit energií. Doporučuje se nastavit teplotu na 20°C během dne a na 16°C během noci nebo když jste mimo domov. Toto může snížit spotřebu energie až o 10%.

Dalším způsobem je izolace domu. Dobře izolovaný dům udrží teplo uvnitř a zároveň zabrání pronikání chladu zvenčí. To může zahrnovat izolaci stěn, střechy, podlahy, ale také výměnu oken za energeticky účinnější.

 • Stěny: Izolace stěn může snížit ztrátu tepla až o 35%.
 • Střecha: Až 25% tepla může uniknout přes střechu, pokud není správně izolována.
 • Podlaha: Izolace podlahy může snížit ztrátu tepla až o 15%.
 • Okna: Energeticky účinná okna mohou snížit ztrátu tepla až o 10%.

Kromě toho je důležité pravidelně kontrolovat a údržovat vytápěcí systém. Staré nebo špatně fungující systémy mohou spotřebovávat více energie než je nutné. Pravidelná údržba a výměna starých systémů za nové, energeticky účinnější, může vést k významným úsporám energie.

3. Úspora energie při osvětlení

je důležitým aspektem snižování energetické náročnosti domácností i firem. Existuje několik způsobů, jak dosáhnout úspory energie v oblasti osvětlení, a to jak prostřednictvím výběru vhodných světelných zdrojů, tak správným využitím denního světla.

Výběr světelných zdrojů je klíčový. LED žárovky jsou v současnosti nejúčinnějším typem osvětlení, které můžete zvolit. Spotřebují mnohem méně energie než tradiční žárovky a mají také delší životnost. Kromě toho, pokud je to možné, měli byste zvážit použití světelných zdrojů s regulací intenzity světla, které umožňují přizpůsobit množství světla aktuálním potřebám.

Využití denního světla je další efektivní způsob, jak šetřit energii. Místo toho, abyste během dne zapínali světla, snažte se maximálně využít přirozené světlo. To může zahrnovat umístění pracovních stanic blíže k oknům nebo použití světlých barev na stěnách a stropu, které odrážejí více světla.

Je také důležité pravidelně udržovat světelné zdroje. Prach a špína mohou snížit účinnost osvětlení a zvýšit spotřebu energie. Pravidelné čištění a údržba světelných zdrojů může pomoci udržet jejich výkon a prodloužit jejich životnost.

4. Energetická efektivita domácích spotřebičů

je klíčovým faktorem, který ovlivňuje množství energie, kterou spotřebiče spotřebují. Spotřebiče s vysokou energetickou efektivitou mohou výrazně snížit spotřebu energie a tím i náklady na energie v domácnosti.

Spotřebiče jsou obvykle označeny energetickými štítky, které poskytují informace o jejich energetické efektivitě. Tyto štítky jsou obvykle označeny písmeny od A (nejefektivnější) do G (nejméně efektivní). Některé spotřebiče, jako jsou lednice nebo pračky, mohou mít ještě vyšší hodnocení, jako je A++ nebo A+++.

 • Chladničky a mrazničky: Tyto spotřebiče jsou obvykle v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže jejich energetická efektivita může mít velký dopad na celkovou spotřebu energie v domácnosti.
 • Pračky: Energetická efektivita praček se měří na základě spotřeby energie na jednotku prádla. Pračky s vyšší energetickou efektivitou mohou také spotřebovávat méně vody.
 • Myčky nádobí: Stejně jako pračky, i myčky nádobí jsou hodnoceny na základě spotřeby energie na jednotku nádobí. Myčky nádobí s vyšší energetickou efektivitou mohou také spotřebovávat méně vody.

Při nákupu nových spotřebičů je tedy důležité nejen zvážit jejich cenu a funkce, ale také jejich energetickou efektivitu. Investice do energeticky efektivních spotřebičů může přinést významné úspory v dlouhodobém horizontu.

5. Vodní energie: Jak šetřit

Vodní energie je jedním z nejčistších zdrojů energie, který můžeme využívat. I přesto je důležité se zaměřit na její efektivní využití a šetření.

Úspora vody je prvním krokem k šetření vodní energie. Můžeme toho dosáhnout například instalací úsporných sprchových hlavic, opravou unikajících kohoutků nebo využitím dešťové vody pro zalévání zahrady.

Dalším krokem je efektivní využití vodních zdrojů. To zahrnuje například využití vodních elektráren pouze v době, kdy je potřeba pokrýt špičkovou spotřebu energie.

V neposlední řadě je důležité zachování vodních ekosystémů. Při výstavbě vodních elektráren je třeba dbát na to, aby nebyly narušeny místní ekosystémy a aby byla minimalizována negativní dopady na životní prostředí.

Vodní energie je důležitým zdrojem obnovitelné energie, který má potenciál přispět k dosažení našich cílů v oblasti udržitelnosti. Je však důležité, abychom ji využívali efektivně a šetrně.

6. Závěr: Celkové hodnocení úspor energie

V rámci hodnocení úspor energie je třeba zdůraznit, že výsledky jsou velmi povzbudivé. Implementace energeticky úsporných opatření vedla k významnému snížení spotřeby energie a tím i k redukci nákladů na energie. Díky těmto opatřením bylo možné dosáhnout roční úspory až 20%.

 • Úspora elektrické energie: Díky instalaci LED osvětlení a energeticky účinných spotřebičů se podařilo snížit spotřebu elektrické energie o 15%.
 • Úspora tepla: Výměnou starých oken za nová s lepší izolací a optimalizací vytápěcího systému bylo dosaženo snížení spotřeby tepla o 25%.

Je důležité podotknout, že úspory energie nejsou jen o snižování nákladů. Přispívají také k ochraně životního prostředí tím, že snižují emise skleníkových plynů. Navíc, investice do energetických úspor se obvykle vrátí během několika let a poté přinášejí čistý zisk.

Výsledky hodnocení ukazují, že úspory energie jsou nejen možné, ale také velmi výhodné. Je tedy doporučeno pokračovat v implementaci dalších energeticky úsporných opatření a sledovat jejich efektivitu.

V dnešní době je šetření energií nejen otázkou ekonomickou, ale také ekologickou. Každý z nás může přispět k ochraně životního prostředí a zároveň ušetřit peníze za energie. Ať už jde o výměnu starých spotřebičů za nové energeticky účinné, využití LED žárovek, izolaci domu, nebo třeba jen o vypínání světel, když nejsou potřeba. Každý krok se počítá. Věříme, že naše rady vám pomohou v úsporách energie a přispějí k lepšímu životnímu prostředí. Pamatujte, že šetřit energii znamená šetřit nejen peněženku, ale také naši planetu.

Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *