23. 10. 2023
Autor: Markéta Hrdinová
Alkoholismus: Příčiny, důsledky a cesty k zotavení
zdroj: Pixabay

Alkoholismus je chronické onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě. Tento problém je často bagatelizován a nepochopen, přestože má závažné důsledky pro jedince i společnost jako celek. Příčiny alkoholismu jsou mnohé a různorodé, stejně jako jeho důsledky, které mohou být jak fyzické, tak psychické povahy. Naštěstí existují také různé cesty k zotavení, které mohou pomoci postiženým vrátit se zpět do normálního života. V následujícím článku se podíváme na hlavní příčiny alkoholismu, jeho důsledky a možnosti léčby.

1. Co je to alkoholismus?

Alkoholismus je chronické onemocnění charakterizované nekontrolovatelnou touhou po alkoholu, závislostí na něm a negativními emocemi, když není k dispozici. Jedná se o vážný zdravotní problém, který může vést k řadě fyzických a psychických komplikací, včetně poškození jater, srdečních chorob, deprese a úzkosti.

Alkoholismus je často spojen s genetickými, psychologickými a sociálními faktory. Některé studie naznačují, že lidé s rodinnou historií alkoholismu mají vyšší riziko vývoje tohoto onemocnění. Psychologické faktory, jako je stres, úzkost nebo deprese, mohou také přispět k závislosti na alkoholu. Sociální faktory, jako je tlak vrstevníků nebo kultura pití, mohou rovněž hrát roli.

Diagnóza alkoholismu je založena na kritériích stanovených v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM-5). Tato kritéria zahrnují:

 • Neúspěšné pokusy o omezení nebo ukončení konzumace alkoholu
 • Trávení velkého množství času konzumací alkoholu nebo zotavováním se z jeho účinků
 • Craving, nebo silná touha konzumovat alkohol
 • Opakované užívání alkoholu i přes vědomí jeho škodlivých účinků na zdraví a vztahy

Léčba alkoholismu obvykle zahrnuje kombinaci léčby, poradenství a podpůrných skupin. Cílem léčby je pomoci jedinci zvládnout svou závislost a naučit se žít bez alkoholu.

2. Příčiny vzniku alkoholismu

Alkoholismus je komplexní onemocnění, jehož vznik je ovlivněn mnoha faktory. Jedná se o kombinaci genetických, psychologických a sociálních aspektů. Není možné určit jedinou příčinu, která by vedla k vývoji tohoto onemocnění, ale existují určité rizikové faktory, které mohou zvýšit pravděpodobnost jeho vzniku.

Genetické faktory hrají významnou roli. Pokud má někdo v rodině příbuzného trpícího alkoholismem, je pravděpodobnější, že se s tímto problémem setká i on. Vědci odhadují, že genetika představuje asi 50% rizika vzniku alkoholismu.

Psychologické faktory také hrají roli. Lidé, kteří trpí duševními zdravotními problémy, jako je deprese, úzkost nebo poruchy osobnosti, jsou náchylnější k alkoholismu. Alkohol může být použit jako způsob, jak se vyrovnat s těmito problémy, což může vést k závislosti.

Sociální faktory jsou dalším důležitým aspektem. Kultura, ve které jedinec žije, může ovlivnit jeho postoj k alkoholu. Pokud je konzumace alkoholu v dané společnosti běžná a přijatelná, může to zvýšit riziko vzniku alkoholismu. Stejně tak může mít vliv i sociální tlak nebo stres.

Je důležité si uvědomit, že i přes přítomnost těchto rizikových faktorů to neznamená, že jedinec automaticky vyvine alkoholismus. Existují také ochranné faktory, které mohou snížit riziko vzniku tohoto onemocnění, jako je silná sociální podpora, pozitivní sebevědomí nebo dobré zvládání stresu.

3. Důsledky dlouhodobého alkoholismu

Dlouhodobé užívání alkoholu může mít vážné důsledky pro fyzické i duševní zdraví jedince. Alkoholismus je chronické onemocnění, které může vést k řadě zdravotních problémů, včetně poškození jater, srdečních chorob, rakoviny a duševních poruch.

Fyzické důsledky dlouhodobého alkoholismu zahrnují:

 • Poškození jater, včetně cirhózy a hepatitidy
 • Srdeční choroby, jako je vysoký krevní tlak a srdeční infarkt
 • Rakovina, zejména rakovina úst, hrdla, jícnu a jater
 • Poškození nervového systému, což může vést k problémům s pamětí a koncentrací

Duševní důsledky dlouhodobého alkoholismu mohou zahrnovat:

 • Depresi a úzkost
 • Poruchy spánku
 • Poruchy osobnosti a chování
 • Problémy s pamětí a kognitivními funkcemi

Alkoholismus také může mít negativní dopad na sociální a rodinný život jedince, včetně problémů v práci, finančních problémů a rozpadu vztahů. Je důležité si uvědomit, že tyto důsledky mohou být trvalé a mohou značně ovlivnit kvalitu života jedince.

4. Možnosti léčby alkoholismu

Léčba alkoholismu je komplexní proces, který vyžaduje individuální přístup. Existuje několik základních metod, které se v praxi osvědčily a jsou široce využívány.

První z nich je detoxikace, která je nezbytná pro odstranění alkoholu a jeho metabolitů z těla. Tento proces může být doprovázen nepříjemnými abstinenčními příznaky, proto je často prováděn pod lékařským dohledem.

 • Psychoterapie je další důležitou součástí léčby. Pomáhá pacientovi pochopit příčiny jeho závislosti a naučit se novým způsobům, jak se vyrovnat se stresovými situacemi bez uchýlení se k alkoholu.
 • Skupinová terapie je také velmi účinná. Setkání s lidmi, kteří procházejí podobnými problémy, může být pro pacienta velkou podporou.
 • Léčba léky může být také součástí léčebného plánu. Existují léky, které mohou zmírnit abstinenční příznaky nebo snížit touhu po alkoholu.

Je důležité zdůraznit, že úspěšná léčba alkoholismu vyžaduje silnou vůli a odhodlání pacienta. Bez toho je jakákoli léčba méně účinná.

5. Cesta k zotavení z alkoholismu

Zotavení z alkoholismu je dlouhodobý proces, který vyžaduje pevnou vůli a odhodlání. Prvním krokem je přiznat si problém a rozhodnout se pro změnu. Tento krok může být velmi obtížný, ale je nezbytný pro úspěšné zotavení.

Podpora rodiny a přátel je v tomto procesu klíčová. Je důležité, aby se člověk cítil podporován a měl k dispozici někoho, s kým se může podělit o své pocity a obavy. Profesionální pomoc je také velmi důležitá. Existují různé programy a terapie, které mohou pomoci lidem zvládnout svou závislost.

Mezi další kroky na cestě k zotavení patří:

 • Odvykání: Tento proces může být fyzicky náročný a často vyžaduje lékařský dohled.
 • Terapie: Terapie může pomoci člověku pochopit příčiny své závislosti a naučit se nové způsoby, jak zvládat stres a tlak.
 • Podpora skupiny: Skupinové setkání mohou poskytnout cennou podporu a porozumění od lidí, kteří procházejí podobnými zkušenostmi.

Je důležité si uvědomit, že zotavení z alkoholismu je cesta, ne cíl. Může to být obtížné a může vyžadovat mnoho pokusů a omylů. Ale s pevnou vůlí a správnou podporou je možné dosáhnout trvalého zotavení.

6. Prevence alkoholismu a podpora zotavení

Prevence alkoholismu je klíčová pro zdraví jedince i celé společnosti. Je důležité vytvářet prostředí, které podporuje zdravé životní návyky a nabízí alternativy k alkoholu. Vzdělávání o rizicích spojených s konzumací alkoholu, včetně potenciálních zdravotních problémů a sociálních důsledků, je základním krokem. Dále je důležité poskytnout podporu těm, kteří se snaží přestat pít, a to jak na profesionální úrovni, tak v rámci rodiny a komunity.

 • Vzdělávání: Školy, rodiny a komunity by měly poskytovat informace o rizicích spojených s konzumací alkoholu. To může zahrnovat výuku o fyzických a psychických účincích alkoholu, důsledcích pro vztahy a kariéru, a také o tom, jak odolat tlaku vrstevníků.
 • Podpora: Lidé, kteří se snaží přestat pít, potřebují podporu. To může zahrnovat profesionální poradenství, podporu od rodiny a přátel, přístup k léčbě a rehabilitaci, a také podporu v rámci komunity, například prostřednictvím anonymních alkoholiků.

Podpora zotavení z alkoholismu je stejně důležitá jako prevence. Zotavení je často dlouhodobý proces, který vyžaduje mnoho podpory a trpělivosti. Je důležité, aby lidé v procesu zotavení měli přístup k potřebným zdrojům, včetně léčby, poradenství a podpory komunity.

 • Léčba: Existuje řada léčebných možností pro lidi trpící alkoholismem, včetně detoxikace, léčby léky a terapie.
 • Poradenství: Poradenství může pomoci lidem v procesu zotavení zvládnout stres, naučit se nové dovednosti a strategie pro zvládání touhy po alkoholu a řešit problémy, které mohou vést k relapsu.
 • Podpora komunity: Skupiny jako Anonymní alkoholici mohou poskytnout cennou podporu a porozumění. Tyto skupiny nabízejí bezpečné prostředí, kde lidé mohou sdílet své zkušenosti a učit se od ostatních, kteří prošli podobnými výzvami.

Alkoholismus je komplexní problém, který má hluboké kořeny v genetice, životním prostředí a psychologii jedince. Jeho důsledky jsou ničivé jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek. Přestože je cesta k zotavení často dlouhá a náročná, existují účinné metody léčby a podpory, které mohou pomoci postiženým jedincům překonat svou závislost a znovu získat kontrolu nad svým životem. Je důležité, aby se společnost nadále věnovala prevenci a léčbě alkoholismu, a to nejen prostřednictvím lékařské péče, ale také prostřednictvím vzdělávání a podpory rodin a komunit. Každý z nás může přispět k řešení tohoto problému tím, že bude informován, empatický a ochotný pomoci těm, kteří se s tímto problémem potýkají.

Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz
Přidejte si rady a návody na hlavní stránku Seznam.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *